UT - zkoušení manipulátory

Vypovídací schopnost měření ultrazvukem se výrazně zvětšuje při použití mechanizace, manipulátorů a dalších pomůcek. Některá měření nelze jinak ani uskutečnit. Při měření je třeba přesně snímat polohu sond vůči měřenému objektu, stejně tak je nutné při měření dodržovat stále stejnou konfiguraci měřících sond. Vzhledem k tomu, že se vyhodnocování provádí v těchto případech až po nasnímání dat, je nutné po vyhodnocení výsledky zpětně přenést na zkoušený objekt. K snímání polohy slouží enkodéry pevně připojené k zařízení.

Bez použití této techniky nelze provádět např. měření ultrazvukem metodou TOFD. Stejně tak, pokud se provádí 3D mapování např. svarového spoje, pořizuje se C-sken materiálu a podobně, je zajištění relevantnosti zkoušky bez použití mechanizace či manipulačních prostředků velmi obtížné.

 

 Ukázka použití manupulátoru pro UT měření1  Ukázka použití manupulátoru pro UT měření Ukázka použití manupulátoru pro UT měření 
 Ukázka použití manupulátoru pro UT měření  Ukázka použití manupulátoru pro UT měření  Ukázka použití manupulátoru pro UT měření