Asociace korozních inženýrů ČNDT, z.s. APC, z.s. QC Plzeň s.r.o. Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s.

Všechny činnosti zajišťujeme vlastním vysoce kvalifikovaným stabilním personálem v nejvyšší kvalitě.

Používáme moderní plně vybavené měřící a zkušební zařízení ke kontrolám, šetřením, diagnostice apod. 

Všechna osvědčení, oprávnění, akreditace, certifikáty a další dokumenty jsou vystaveny na jméno společnosti TEDIKO, s.r.o.