TOFD - Time Of Flight Difraction

Kontrola svarových spojů ultrazvukovou metodou TOFD umožňuje především relativně rychlé zjištění vad typu trhlin ve svarovém spoji. Výhodou metody TOFD je možnost stanovení přesného rozměru trhlin. Kromě délky je možné případně určit i její hloubku.

Kontrola svarových spojů metodou TOFD se provádí s kompletním záznamem měřených údajů do počítače. Záznam je propojen s údajem z enkodéru, což znamená, že lze v počítači vyhodnocovat následně celý svarový spoj ve všech pozicích sondy.

Základní měření se provádí jedním párem ultrazvukových sond. V závislosti na tloušťce zkoušeného materiálu lze provádět měření i několika páry sond současně. K měření je bezpodmínečně nutné používat manipulační zařízení.

K měření používáme v případě vhodných podmínek manipulátor TEDIKO Lizzard případně i jiné manipulační prostředky z vlastního vývoje. Tato zařízení využívají imerzní akustickou vazbu pomocí předvstřikované vody do předsádek se sondami.

 

 Ukázka měření technikou TOFD  Ukázka měření technikou TOFD Ukázka měření technikou TOFD 
 Ukázka měření technikou TOFD  Ukázka záznamu techniky TOFD  Ukázka principu techniky TOFD