UT - Zkoušení ultrazvukem

Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá průchodu ultrazvukového vlnění pružným homogenním prostředím – materiálem.

Zkouška ultrazvukem je zaměřena především na zjišťování plošných vad typu trhlin, studených spojů a zdvojenin, zjišťování tloušťky stěn a větších samostatných objemových vad materiálu. Při zkoušení jsou také zjišťovány a hodnoceny vady jak základního materiálu, tak svarových spojů.

Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů, kovových i nekovových včetně umělých hmot.

Zajišťujeme kompletní nedestruktivní zkoušení materiálu ultrazvukem. Je prováděno také měření tlouštěk materiálů a to jak ultrazvukovými tloušťkoměry tak i pomocí ultrazvukových defektoskopů.

Ke kontrole jsou v současnosti používány pouze moderní digitální přístroje. Pro různé aplikace je používáno široké spektrum zkušebních sond renomovaných výrobců. Ke kontrole jsou používány i jednoduché manipulační prostředky a další zařízení.

 

Přístroj USM35 pro meření metodou UT včetně sond a kalibračních vzorků