IRIS                                                              Internal Rotary Inspection System

Metoda IRIS (Internal Rotary Inspection System – vnitřní rotační inspekční systém) je metodou zkoušení ultrazvukem a slouží ke kontrole stěn trubek do vnitřního průměru až 100 mm.

Metoda ekvivalentní běžnému měření ultrazvukem přímou jednoduchou sondou, tzn. není primárně určená pro hledání a klasifikaci vad, jako je tomu například při zkoušení svarových spojů úhlovými sondami. Jejím účelem je především zmapování tloušťky stěny trubky z pohledu projevu erozního a korozního. Metoda umožňuje získat několik druhů zobrazení měřených údajů – základním je rozvinutý plášť trubky neboli zobrazení C. Z něj se dá podle potřeby v libovolném místě získat tzv. B-zobrazení a to jak napříč trubky (to znamená zobrazení průřezu trubky), tak podél délky trubky.

Vazebním médiem je v případě této techniky voda, která tvoří imerzní vazbu mezi sondou a stěnou trubky a zároveň slouží k pohodu rotační hlavy sondy. Z tohoto důvodu musí být trubka, resp. její část, zaplavena vodou. Systém je vybaven zařízením na sledování otáček a enkodérem pro určení polohy v podélném směru trubky. Pozice měřeného bodu je tedy přesně určená. Software potom slouží pro nahrání a analýzu záznamu.

 

 Ukázka měření  Záznam pořízený metodou IRIS Záznam pořízený metodou IRIS 
 Ukázka měření  Ukázka měření  Ukázka měření