UTPA - Ultrasonic Phased Array

Ultrazvuková metoda Phased Array podstatně zvyšuje vypovídací schopnost měření ultrazvukem. Metoda odpovídá v podstatě veřejnosti známé ultrazvukové metodě diagnostiky používané ve zdravotnictví, kde se obecně mluví o tzv. vyšetření „sono“.

Metoda Phased Array umožňuje zcela kvalitativně nový názorný pohled na vady v materiálu s možností volby několika zobrazení. Zásadní význam spočívá v možnosti „prozvučit“ materiál podélnou vlnou pod libovolným úhlem a toto provádět ve zvoleném sektoru úhlů. Metoda umožňuje 2D a případně i 3D pohled na zkoušený materiál.

Kontrola je významná v případě složitě tvarovaných dílů, dílů s omezeným pohybem sondy a v případě potřeby získání jednoznačného a názorného obrazu rozložení vad v materiálu.

Metodu Phased Array používáme jak ve formě manuální kontroly, tak kontroly manipulátorové. K dispozici máme univerzální zařízení, která umožňují provádět kontrolu pomocí lineárních (2D) i matrixových (3D) sond a implementaci tvaru kontrolovaného objektu ve formě výkresů ve formátu dwg jak do samotného přístroje, tak do počítače, kterým lze přístroje ovládat. Zařízení umožňují kompletní záznam měřených dat díky enkódování pohybu sond. Zároveň je možné měření provádět pomocí manipulátorů. Je možné připojit několik sond PA zároveň.

 

 Ukázka měření technikou UTPA  Ukázka měření technikou UTPA Ukázka měření technikou UTPA 
 Ukázka záznamu techniky UTPA  Ukázka záznamu techniky UTPA  Ukázka techniky UTPA
 Ukázka techniky UTPA  Ukázka techniky UTPA  Ukázka techniky UTPA