ECA - Eddy current array

Eddy current array (ECA) - je pokročilá moderní metoda kontroly vířivými proudy. Podobně jako v případě UTPA, kde je sonda složena z mnoha ultrazvukových měničů, je sonda ECA složena z mnoha cívek (mnoha příložných sond). Díky velkému počtu cívek na ploše sondy je možné kontrolovat celé plochy s možností pořízení enkódovaného i neenkódovaného záznamu. Výstupem metody jsou potom 2D i 3D zobrazení kontrolovaného povrchu s viditelnými indikacemi vad.

Velkovou výhodou je možnost přizpůsobení se tvaru zkoušeného povrchu. Metodu lze úspěšně využít například pro kontrolu listů lopatek, hřídelí rotorů, potrubí a jiných zařízení díky ohebnému provedení sond. Velkou výhodou je možnost provedení kontroly přes elektricky nevodivé nátěry a je tedy velmi výhodnou alternativou k metodám MT a PT.

 

 Příklad ECA záznamu kalibrační měrky  Příklad ECA záznamu vývrtu Příklad ECA záznamu s patrnou indikací trhliny