MFL - Magnetic Flux Leakage

Teplosměnné trubky výměníků vyrobené z magnetických materiálů opatřené žebry pro zvětšení teplosměnné plochy, případně trubky ve výměnících s velmi malou vzdáleností přepážek lze kontrolovat metodou MFL (Magnet Flux Leakage – magnetické rozptylové toky). Jiná relevantní metoda pro běžnou provozní kontrolu v podstatě neexistuje. Metoda slouží především k vyhledávání poškození typu lokálního a plošného korozního, či erozního působení. Sondy obsahují velmi silné permanentní magnety a proto je nutná opatrnost při zacházení s nimi.

Kontrola je zaměřena na zjištění stavu jak po výrobě nových trubkových svazků, tak během jejich provozu. Porovnáním stavu po příslušné době provozu s výchozím stavem či porovnáváním stavu ze dvou následných provozních kontrol lze určit rozvoj poškození a tedy predikovat životnost svazku. U této metody je velmi vhodné porovnávat naměřené výsledky s předchozím měřením.

 

Ukázka kontroly vzduchového chladiče  Ukázka kontroly vzduchového chladiče  Ukázka kontroly vzduchového chladiče 
 Ukázka zkušebního systému  Ukázka MFL sondy  Ukázka záznamu MFL