ET - Klasické zkoušení vířivými proudy

Zkoušení elektromagnetickými metodami, metodou vířivých proudů, je široce využívaná metoda díky své univerzálnosti. Jednou z aplikací je kontrola teplosměnných trubek různých výměníků provozovaného zařízení. Kontrola je zaměřena na zjištění stavu jak po výrobě nových trubkových svazků, tak během jejich provozu. Porovnáním stavu po příslušné době provozu s výchozím stavem, či porovnáváním stavu ze dvou následných provozních kontrol lze určit rozvoj poškození a tedy predikovat životnost svazku.

Metodou vířivých proudů – ET (eddy curent testing) – lze kontrolovat pouze trubky z materiálů nemagnetických jako je například mosaz, měď, titan, austenitická ocel apod. U ocelí dvoufázových, duplexních, je nutné provádět kontrolu s předmagnetizací. Magnetické materiály se obecně kontrolují v provozu jinými metodami, například RFT, MFL nebo IRIS.

Další možností využití metody vířivých proudů je použití příložných sond různých velikostí pro kontrolu povrchů na přítomnost trhlin a jiných vad komunikujících s povrchem, popřípadě vad nacházejících se v blízkosti povrchu.

 

 Ukázka kontroly trubek metodou ET  Ukázka trubkovnice trubkového svazku Ukázka trubkovnice kondenzátoru 
 Vada na vnitřní straně trubky nalezená metodou ET  Ukázka záznamu pořízeného metodou ET  Ukázka záznamu pořízeného metodou ET