RFT - Remote field testing

Teplosměnné trubky výměníků vyrobené z magnetických materiálů, většinou z běžných uhlíkových ocelí se kontrolují metodou vzdáleného pole vířivých proudů (RFT – Remote Field Testing). Tyto trubky není možné z fyzikálních důvodů relevantně zkoušet klasickou metodou vířivých proudů (ET). Metodou RFT lze velmi dobře hodnotit erozní a korozní poškození i vady typu pitting. Omezením jsou trubky vzduchových chladičů opatřené žebry pro zvětšení teplosměnné plochy. Takové trubky lze zkoušet v podstatě jen metodami MFL nebo IRIS.

Kontrola je zaměřena na zjištění stavu jak po výrobě nových trubkových svazků, tak během jejich provozu. Porovnáním stavu po příslušné době provozu s výchozím stavem či porovnáváním stavu ze dvou následných provozních kontrol lze určit rozvoj poškození a tedy predikovat životnost svazku.

K měření používáme několik zařízení pro měření metodou RFT, k dispozici jsou sondy o průměru až několika desítek milimetrů.

 

Ukázka kontroly trubkového svazku  Ukázka perforace nalezené metodou RFT  Ukázka kontroly trubkového svazku 
 Ukázka kontroly trubkového svazku  Ukázka RFT sondy  Ukázka RFT sondy
 Ukázka RFT sondy  Ukázka RFT sondy  Ukázka záznamu RFT