VTp - Vizuální kontrola přímá

Vizuální kontrola je základní nedestruktivní metoda především pro zjišťování stavu výrobků a zařízení pouhým okem. Při vizuální kontrole přímé není světelný paprsek mezi kontrolovaným místem a okem přerušen ve smyslu převodu na jiný fyzikální způsob přenosu (např. kamera).

Rozsah činností pokrývaných vizuální kontrolou je velmi rozsáhlý. Vizuální kontrolou se hledají materiálové vady (např. svarových spojů, odlitků atd.), kontroluje se stav povrchu (např. korozní poškození, nátěry atd.), zjišťují se tvarové odchylky (zaoblení a přesazení spojovaných částí, shoda s podkladem atd.). Součástí vizuální kontroly je v podstatě cokoliv, co je nutné provádět pomocí zraku. V oblasti diagnostiky stavu zařízení je vizuální kontrola zcela nezastupitelná.

Při vizuální kontrole se používají různé pomůcky a prostředky. Nejdůležitější podmínkou je dostatečné osvětlení kontrolovaného místa. Dále se používají lupy, zvětšovací skla, endoskopy a samozřejmě různé měrky jak na svary tak měrky tvarové.

 

 VTp kontrola svarů  VTp kontrola svarů VTp kontrola konstrukcí