Integrovaný systém řízení

Společnost TEDIKO, s.r.o. již od svého vzniku věnuje velkou pozornost kvalitě poskytovaných služeb. Společnost má zavedený integrovaný systém kvality na základě norem ISO 9001:2015 (systém managementu kvality), ISO 14001:2015 (systémy enviromentálního managementu) a ISO 45001:2018 (systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Organizační jednotka společnosti, Zkušební laboratoř TEDIKO, je zkušební laboratoří č. 1123, akreditovanou na základě splnění akreditačních požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

K provádění jednotlivých činnosti mají, je-li to požadováno příslušnými právními dokumenty či technickými normami, zaměstnanci společnosti TEDIKO, s.r.o. osobní osvědčení a certifikáty.