Vývoj metod zkoušení

Společnost TEDIKO, s.r.o. si zajišťuje mnoho činností v oblasti vývoje a technické podpory vlastními silami. Neustále probíhá vývoj a rozvoj možností kontrol. Snažíme se přizpůsobit všem reálným požadavkům zákazníků. Díky 3D tiskárnám a 3D software, který vlastníme, jsme schopni navrhnout, vymodelovat a zkonstruovat mnoho přípravků pro pokrytí složitých tvarů výrobků. Mimo to některé pomůcky, standardy a technické výrobky jsou zhotovovány přímo ve vlastní strojní dílně vybavené frézami, soustruhy a dalšími stroji.

Strojní mechanická dílna TEDIKO, s.r.o. provádí přípravu a výrobu vzorků a zkušebních tělísek pro akreditovanou zkušební laboratoř společnosti. Dále provádí přípravu materiálu pro různé druhy zkoušek a další činnosti v oblasti zpracování materiálu.

Pro zhotovování umělých vad ve zkušebních vzorcích využíváme jak mechanické obrábění tak obrábění elektrojiskrové.

Společnost TEDIKO, s.r.o. vyvíjí různé inspekční postupy kontrol nikoliv pouze na základě zadání odběratelů, ale především dle vlastního uvážení na základě analýz potřeb trhu, tyto postupy jsou samozřejmě know-how společnosti a slouží k udržení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Inspekční postupy jsou tedy vyvíjeny v mnoha případech bez závislosti na tom, zda jsou někým požadovány. Společnost vkládá do inovací zařízení a vývoje vlastního know-how prostředky ve vyšších řádech mil Kč

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

  • příprava zkušebních tělísek pro Zkušební laboratoř TEDIKO 
  • výroba zkušebních vzorků pro nedestruktivní zkoušení
  • výroba pomůcek pro nedestruktivní zkoušení a vlastní zkušební laboratoře
  • výroba a kooperace při výrobě mechanických zařízení a manipulátorů pro nedestruktivní zkoušení
  • 3D návrhy, 3D tisk a konstrukce přípravků a manipulátorů
  • vývoj metod zkoušení a kontrol materiálu

 

Vývoj metod zkoušení  Vývoj metod zkoušení  Vývoj metod zkoušení