Vizuální kontroly přímé a nepřímé

Vizuální kontrola je základní nedestruktivní metoda především pro zjišťování stavu výrobků a zařízení pouhým okem, popřípadě zprostředkovaně pomocí kamer, videoendoskopů a dalších zařízení.

Vizuální kontroly se rozdělují do dvou kategorií a to: