Diagnostika turbín

Diagnostika vybraných dílů parních turbín, alternátorů a příslušenství v sobě zahrnuje jak nedestruktivní testování – defektoskopii, tak zjišťování vlastností materiálu v závislosti na délce provozu. Provádíme přejímku nových skříní turbín a ostatních odlitků u výrobce, provozovaných skříní turbín, odlitků, spojovacího potrubí, šroubů a matic. U rotorů se provádí kontrola magnetickou metodou práškovou, vířivými proudy, či ultrazvukem metodou Phased Array. Své nezastupitelné místo má samozřejmě i kontrola vizuální. Pozornost se klade na listy lopatek a jejich hrany i na oblast zavěšení lopatek – stromečků, na přítomnost únavových trhlin. Vývrty rotorů se kontrolují pomocí manipulátoru vířivých proudů. U skříní se provádí zjišťování vlastností materiálu po dlouhodobém provozu odběrem a zkoumáním materiálu případně odběrem replik. Nedestruktivně se kontroluje stav přilnutí kompozice u nových a provozovaných kluzných ložisek.

 

Diagnostika turbín  Diagnostika turbín  Diagnostika turbín 
Diagnostika turbín Diagnostika turbín Diagnostika turbín
Diagnostika turbín Diagnostika turbín Diagnostika turbín