TERMOGRAFIE

Infračervená termografie je technika, která zobrazuje tepelné pole na povrchu snímaného tělesa pomocí energie a hustoty fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa. Zařízení určená pro infračervená termografická měření pracují jako transformační zařízení, která umí zobrazit pro člověka neviditelné infračervené (IČ) záření vyzařované z povrchu těles, a to v závislosti na jejich tepelném stavu. Zobrazovací termografická zařízení, která umí tuto transformaci, jsou nazývána infrakamerami nebo také termokamerami. Výsledným produktem získaným z infrakamery je termogram – tedy zobrazení teplotního pole na povrchu měřeného objektu.

Termografie slouží jako prostředek pro identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie, pomáhá odhalit i všechna kritická místa, kde vlivem nesprávného či poruchového provozu dochází k přehřívání zařízení, ve stavebnictví slouží k hledání úniků tepla atd.

Kromě výše uvedeného používáme tuto techniku ke kontrole vlásenek pecí za provozu. Proto je používána speciální kamera s filtry, která umožňuje odfiltrovat plamen. Toto běžné kamery neumožňují.

 

Ukázka výstupu termografie  Ukázka výstupu termografie  Ukázka výstupu termografie 
 Ukázka výstupu termografie  Ukázka výstupu termografie  Ukázka výstupu termografie