DIAGNOSTIKA TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ

Provádíme komplexní diagnostiku teplosměnných trubek výměníků včetně kontroly všech částí svazku – jak nosných, tak spojovacích. Kontrola je zaměřena na zjištění stavu jak po výrobě nových svazků, tak během provozu. Kontrola po výrobě (předprovozní kontrola) je zaměřena především na zaznamenání tzv. výchozího stavu. Porovnáním stavu po příslušné době provozu s výchozím stavem, či porovnáváním stavu ze dvou následných provozních kontrol lze určit rozvoj poškození a tedy predikovat životnost svazku.

Jsme nejstarší a z hlediska kapacity a znalostí největší kontrolní organizací v oblasti předprovozních a provozních kontrol výměníků metodou vířivých proudů, vzdáleného pole vířivých proudů a magnetických rozptylových toků v České republice. Společnost používá vlastní know-how, špičkové zařízení a software renomovaných dodavatelů a má vlastní vývoj komponent pro zkoušení. Tím je umožněno získání maximálně přesných výsledků měření.

Kromě metody vířivých proudů (ET), metody vířivých proudů s magnetickým sycením (ET-MB), metody vzdáleného pole vířivých proudů (RFT), metody magnetických rozptylových toků (MFL) a ultrazvukové metody IRIS se využívají ke kontrole i další metody – vizuální včetně kontroly videoendoskopy o délce až 14 m, měření tlouštěk ultrazvukem, RT profilometrie stěn trubek, pozitivní materiálová identifikace (PMI), zkoušení těsnosti. Posuzuje se také korozní poškození všech komponent.

 

Ukázka záznamu kontroly trubek svazku Necelistvost stěny trubky zachycená metodou ET Necelistvost povrchu zachycená metodou ET
Trubkovnice napadená korozí Deformace na povrchu trubek zachycená metodou ET Záznam trubky pořízený metodou IRIS
Ukázka záznamu kontroly trubek svazku Ukázka záznamu kontroly trubek svazku Ukázka záznamu kontroly trubek svazku