Snímání a hodnocení replik

Do činnosti metalografické laboratoře patří i hodnocení mikrostruktury bez nutnosti odběru vzorku, tedy bez fyzické přítomnosti vzorku v laboratoři. V mnoha případech, například u zařízení poškozovaných creepem lze odebírat vzorky pouze výjimečně, a to při výměně zařízení.

Replika, jak již název sám vypovídá, je replikací povrchu pomocí pořízení věrného otisku povrchu, který je posléze zpracován v laboratoři.

Na základě hodnocení replik se stanovuje zbytková životnost zařízení, tedy doba, po kterou může být ještě v provozu. Hodnotí se jak základní materiály, tak svarové spoje. Typickým příkladem jsou vysokotlaká potrubí páry v elektrárnách a teplárnách.

 

Snímání a hodnocení replik  Snímání a hodnocení replik  Snímání a hodnocení replik 
Snímání a hodnocení replik  Snímání a hodnocení replik  Snímání a hodnocení replik