Skladovací nádrže

Skladovací nádrže jsou nádoby všelikého tvaru, velikosti a objemu, které slouží k uchovávání různých látek - jak surovin, tak meziproduktů a výsledných produktů jako je například nafta, benzín, LPG, oleje a mnoho dalších neškodných látek.

Skladovací tanky na ropu a ropné produkty jsou velké nádrže. Nejedná se většinou o žádné malé objemy – skladovací nádrže neboli tanky mají průměr až kolem 50 metrů a výšku 20 m.

Nádrže jsou ale i na produkty typu LPG. Ty nadzemní mají často kulový tvar.

Účelem diagnostiky je přinést zásadní informace potřebné provozovateli k zabezpečení provozu, tzn., že skladovací nádrž nebude v dalším provozu představovat nebezpečí, a to včetně ohrožení životního prostředí.

V diagnostice používáme všechny metody nedestruktivního zkoušení, z nichž nejvýznamnější jsou metoda magnetická prášková fluorescenční, ultrazvuková metoda Phased Array, zkoušení těsnosti metodou vakuovou, měření tlouštěk včetně použití tzv. šplhačů, kontrola pomocí tzv. floorscanerů. Při kontrolách postupujeme metodicky v souladu s API 653, API 575 a normami DEP.

 

Ukázka zařízení na skenování dna skladovacích tanků  Ukázka výstupu po skenování dna skladovacích tanků  Ukázka přípravku na měření tlouštěk stěn nádob 
 Ukázka místa připraveného na liniové měření tlouštěk  Ukázka nalezených vad v okolí svaru  Ukázka indikací nalezených metodou MT
 Skladovací nádrž  Ukázka nalezených vad v okolí svaru  Kulový zásobník