RT - Prozařování

Prozařování je jednou ze základních metod nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá lokální změny intenzity pronikavého záření prošlého zkoušeným předmětem. Změna záření se registruje pomocí radiografických filmů, fólií či snímačů.
Zkouška prozařováním je zaměřena především na zjišťování objemových vnitřních vad materiálu. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů, kovových i nekovových.
K prozařování používáme jak radioaktivních izotopů, tak rentgenových lamp. V oblasti zkoušení s využitím radioaktivních izotopů jsou využívány izotopy 192Ir a 75Se.
Proces zpracování filmů je pod neustálou kontrolou. Zpracování filmů je buď ruční nebo automatové. Hodnocení se provádí v návaznosti na příslušné zákazníkem požadované normy.

 

Ukázka kontroly metodou RT  Ukázka snímku pořízeného metodou RT  Ukázka snímku pořízeného metodou RT 
 Ukázka snímku pořízeného metodou RT  Ukázka snímku pořízeného metodou RT