Rozšířené možnosti šetření materiálů

keyence

Naše laboratoře se rozšířily o nový systém používaný jak v makroskopickém, tak mikroskopickém šetření materiálu a posunuly se na další vyšší úroveň.

Původní zařízení, digitalizovaný mikroskop Neophot 32 a jednotku Keyence VHX-500F, doplnil nový Keyence VHX-7000.

Díky možnosti sdílení objektivů mezi zařízeními se výrazně navýšily možnosti šetření materiálu.

Zařízení je také vybaveno výkonným SW, umožňuje 3D pohled na šetřený materiál, vytváření řezů a k dispozici je mnoho dalších možností.