Revize tlakových a plynových zařízení

Revizní oddělení společnosti kontroluje vyhrazená technická zařízení (tlaková a plynová) za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.

Revize jsou prováděny na základě příslušných legislativních požadavků (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) a předepsaných norem pro konkrétní kontrolovaná zařízení:

  • revize tlakových zařízení (výchozí revize, první provozní revize, provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška) – ČSN 69 0012
  • revize plynových zařízení (kontrola zařízení, výchozí revize, provozní revize) – vyhláška 85/1978 Sb.

Revizní technici disponují odpovídajícími osvědčeními, vydanými Technickou inspekcí České republiky (TiČR).