PT - KAPILÁRNÍ METODY

Kapilární metoda je rozšířená kontrolní technika kontroly povrchů výrobků z různých materiálů. Zkouška je zaměřena pouze na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem.

Kapilární metoda slouží ke zviditelnění necelistvostí přímo souvisejících s povrchem, jako jsou například póry a trhliny. Tato metoda klade určité nároky na teplotu a kvalitu zkoušeného povrchu. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů – kovových i nekovových.

Zjišťování vnitřních, uzavřených vad těmito metodami není možné.

K dispozici jsou metody barevné i metody fluorescenční. Používané prostředky splňují kritéria pro kontrolu austenitických ocelí.

 

Ukázka kontroly metodou PT  Ukázka kontroly metodou PT  Ukázka kontroly metodou PT 
 Ukázka kontroly metodou PT  Ukázka kontroly metodou PT  Ukázka kontroly metodou PT