První reference

met1 (1)

Metalografická laboratoř společnosti TEDIKO s.r.o. CHOMUTOV zajišťuje níže uvedené zkoušky pro široké spektrum zákazníků včetně většiny elektráren a.s. ČEZ. Zkoušky tvoří důležitou součást expertizních šetření včetně šetření poruch a havárií, jsou součástí posuzování mnoha technologických procesů, slouží zjišťování stavu materiálu atd.