PWC – PREFERENTIAL WELD CORROSION

Pokud dochází k úbytku materiálu speciálně mezi svarovým kovem a základním materiálem – tzn. v tepelně ovlivněné zóně svarového spoje (HAZ – Heat Affected Zone) nazývá se tento proces Preferential Wekd Corrosion (PWC). Název vychází ze situace, kdy úbytky základního materiálu, například trubky, jsou prakticky bez úbytku, či s úbytkem velmi malým, a koroze „dává přednost“ pouze malé oblasti tvořené především materiálem tepelně ovlivněným svařováním. Na rozdíl od koroze pod izolací se jedná o proces z vnitřní strany, tzn. ze strany média. Zeslabování tloušťky stěny může vést k fatálním haváriím, aniž by byly zjištěny významnější úbytky na samotném potrubí.

Identifikace PWC není jednoduchá, protože je nutné nejprve identifikovat místa, která mohou být tímto procesem postižena, což je úkolem korozních a provozních inženýrů. Dalším problémem je měření, protože oblast je velmi malá s nevhodnou geometrií, špatně přístupná běžnými ultrazvukovými sondami včetně sond pro měření tlouštěk. Nejvhodnějšími metodami jsou radiografie, ultrazvukové zkoušení metodami UT PA a UT TOFD.

 

Koroze PWC Koroze PWC Koroze PWC
Koroze PWC Koroze PWC Koroze PWC