DIAGNOSTIKA ODSIŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Včasným odhalením místně poškozených ochranných vrstev či korodujícího základního materiálu se předchází finančně i časově náročným opravám při poruchových i plánovaných odstávkách zařízení.

Dlouhodobým sledováním vývoje vlastností ochranných systémů (např. odolnost proti abrazi, tvrdost, zbytková tloušťka ochranných vrstev) lze upozornit na včasné naplánování oprav a obnovy ochranných vrstev v jednotlivých celcích odsiřovací linky.

Výsledkem defektoskopických kontrol prováděných při každoročních odstávkách zařízení je nejen dlouhodobé sledování, ale i zjištění a okamžité doporučení k odstranění dílčích vad.

V diagnostice se používá většina metod nedestruktivního zkoušení a navíc ještě i tyto speciální kontroly:

  • Kontrola celistvosti a neporušenosti ochranných vrstev metodou elektrického průrazu
  • Nedestruktivní měření tloušťky ochranných vrstev magnetickoindukční metodou nebo metodou vířivých proudů
  • Měření tvrdosti ochranných povlaků metodou Barcol
  • Zkouška přilnavosti ochranných vrstev odtrhem

 

Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení
Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení
Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení Diagnostika odsiřovacích zařízení