OCELOVÉ A STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Kontrola konstrukcí je zaměřena na zjištění stavu ocelových konstrukcí jak při jejich stavbě, tak během provozu. Vlastník/provozovatel odpovídá za technický stav konstrukcí, pod které spadají i takové prvky jako schodiště, nášlapové rošty, bezpečnostní prvky jako zábradlí, zábrany apod. U starších konstrukcí často chybí dokumentace, není prováděna dostatečná protikorozní ochrana, chybí spojovací prvky, svarové spoje jsou poškozené atd.

Základním druhem kontroly je vizuální kontrola přímá. Kontrola se zaměřuje na stav konstrukčních prvků včetně případných betonových patek, na stav spojovacího materiálu, na stav protikorozních ochran. Mimo jiné lze měřit tloušťky nátěru a samotných prvků konstrukce, kontrolovat nedestruktivně stav svarových spojů ultrazvukem, magnetickou metodou práškovou, prozařováním, kapilární metodou případně elektromagnetickými metodami, např. plošnými Array sondami.

 

Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí
Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí
Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí Diagnostika ocelových kontrukcí