O firmě

0100_1

Společnost TEDIKO, s. r. o. byla založena v roce 1992 specialisty s dlouholetou zkušeností v oblasti materiálových kontrol a expertiz, laboratorních materiálových šetření a diagnostiky zařízení, a to především zařízení elektráren, tepláren, zařízení v chemickém průmyslu a dalších odvětvích.

Společnost byla založena z původního Odboru kontroly materiálu jaderných elektráren ČEZ, a.s. V roce 1996 převzala původní resortní zkušebnu FMPE a rozšířila tím jak svoji kapacitu, tak zároveň rozsah poskytovaných služeb.

Společnost pokračuje v cestě, která byla započata v období výstavby prvních jaderných elektráren v bývalém Československu – tzn. v průmyslové diagnostice, technické kontrole a nedestruktivním zkoušení, laboratorním šetření materiálu a navazuje na získané dlouholeté zkušenosti.

Společnost nabízí materiálové služby v jejich komplexnosti, tzn. od návrhu řešení kontroly a její realizaci po materiálovou expertízu s určením co, kdy a jak kontrolovat a jaké materiály nebo služby použít.

Součástí společnosti je samostatná Zkušební laboratoř TEDIKO provádějící zkoušky v rozsahu akreditace, společnost má oprávnění TIČR.