NDT ZKOUŠENÍ

Společnost TEDIKO, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu. Během pravidelných odstávek elektráren, tepláren, výrobních zařízení chemického a potravinářského průmyslu, a dalších zařízení, včetně případů poruch, pracovníci společnosti provádí široké spektrum nedestruktivního zkoušení - kontrolu materiálu ultrazvukem, prozařováním, elektromagnetickými metodami, magnetickou metodou práškovou, penetračními (kapilárními) metodami, vizuální kontrolu přímou i nepřímou (endoskopy, kamerovými systémy, videoendoskopy), zkoušky těsnosti a další.

Typickým příkladem jsou měření tlouštěk materiálu, detekce trhlin a kontrola teplosměnných trubek metodou vířivých proudů, kontrola lopatek a skříní turbín, kontrola svarových spojů a základního materiálu potrubí, kontroly a zkoušky konstrukcí a tlakových těles, odlitků, svařenců, ložisek, kontrola jakosti povrchů. Pracovníci provádí také předprovozní a provozní kontroly různých komponent podle požadavků zákazníka. Kontroly jsou prováděny podle přání zákazníka v souladu s různými předpisy a normami jako např. ČSN, EN, DIN, ASTM, ASME a dalšími. Na přání zákazníka je možné předložit případně vypracovat odsouhlasené postupy pro zkoušení konkrétního zařízení či předmětu.

Výsledky měření slouží jako vstupní údaje pro stanovení spolehlivosti a pro případné výpočty životnosti kontrolovaných zařízení.

Společnost má k dispozici NDT pracovníky ve všech stupních kvalifikace.

 

NDT