NDT kontroly vývrtů

vyvrty 01

Společnost TEDIKO, s.r.o. vyvinula přípravek a postup na souběžnou kontrolu vnitřního povrchu vývrtů metodou ET a vizuální kontrolou nepřímou. Souběžnou kombinací metod lze indikace nalezené metodou ET okamžitě ověřit metodou VTn. Z obou metod může být pořizován kontinuální záznam. Vzhledem k tomu,že v případě metody ET je záznam enkódovaný, je zaznamenána přesná poloha nalezené indikace. Systém kontroly navazuje na již dříve používaný systém kontroly vývrtů rotorů turbin a je použitelný i na otovry/vývrty menších rozměrů.