MT - MAGNETICKÁ PRÁŠKOVÁ METODA

Magnetická prášková metoda je jednou z velmi rozšířených technik kontroly povrchů různých výrobků z magnetických materiálů. Metoda je založena na principu rozptylových polí, kdy dochází k vystoupení magnetického pole v místě vady nad povrch zkoušeného předmětu. Díky tomuto jevu je možné zviditelnit zjištěnou vadu pomocí vhodného prostředku – magnetického suchého prášku či roztoku suspenze magnetického prášku například ve vodě.

Zkouška magnetická prášková je zaměřena především na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem. Slouží podobně jako metoda penetrační k nalezení a zviditelnění povrchových vad, avšak navíc umožňuje identifikovat i necelistvosti nacházející se těsně pod povrchem, které s povrchem přímo nekomunikují. Tato metoda klade podobné nároky na kvalitu zkoušeného povrchu jako metoda penetrační. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů – materiály však musí být v každém případě feromagnetické (nelze například použít na austenitické oceli).

 

Ukázka kontroly metodou MT  Ukázka kontroly metodou MT  Ukázka indikace nalezené metodou MT 
 Ukázka indikace nalezené metodou MT  Ukázka indikace nalezené metodou MT  Ukázka indikace nalezené metodou MT