Metalografie

Metalografická laboratoř provádí hodnocení materiálu z hlediska posouzení celkové kondice materiálu. Posuzují se např. stav tepelného zpracování, celkové posouzení struktury, strukturní degradace materiálů dlouhodobě provozovaných za zvýšených teplot, ovlivnění struktury předchozím provozem a vlivu na další provoz, mikrostruktura svarových spojů, velikost zrna, znečištění. Stanovuje se hloubka oduhličení povrchu, kvalita kovových povlaků, druh a stupeň korozního napadení.

Zjištění z metalografických rozborů slouží dále například pro analýzu poruch či zjišťování kořenových příčin.

 

Metalografie  Metalografie  Metalografie 
Metalografie  Metalografie  Metalografie 
Metalografie  Metalografie  Metalografie