Měření tvrdostí

Tvrdost je důležitým parametrem charakterizujícím materiál a jeho úpravu. Měření tvrdosti ocelí se provádí za účelem zjištění kvality tepelného zpracování, ovlivnění vlastností materiálu při stanovení příčin materiálových poruch, posouzení degradace mechanických vlastností materiálů dlouhodobě provozovaných za zvýšených teplot, hodnocení svarových spojů.

Mechanická laboratoř má k dispozici jak stabilní, tak mobilní tvrdoměry. Měření tvrdosti je možné měřit v jednotkách Brinella, Rockwella i Vickerse.

K dispozici je též možnost měření tvrdosti relativně měkkých materiálů (například hliníku a jeho slitin, mědi, mosazi, plastů, plexiskla atd.) tvrdoměrem Barcol.

 

Měření tvrdostí  Měření tvrdostí  Měření tvrdostí 
TVRDOSTI_4  TVRDOSTI_5  TVRDOSTI_6