Měření hloubky trhlin

Po zjištění s povrchem komunikujících trhlin některou z jiných defektoskopických metod je často potřebné určit hloubku takovéto trhliny. Toto není jednoduchá úloha, protože trhlina jako přirozený útvar může mít velmi složitou geometrii. K zjištění lze například použít metodu vířivých proudů nebo metodu potenciometrickou.

Pro zjišťování hloubky používáme kromě univerzálních vířivoproudých defektoskopů s příložnými sondami či sondami ECA - Eddy Current Array i přístroje speciálně určené přímo k měření trhlin jak metodou vířivých proudů, tak metodou potenciometrickou.

 

Měření hloubky trhlin  Měření hloubky trhlin  Měření hloubky trhlin