Materiálová laboratoř

Materiálová zkušební laboratoř se nachází v místě sídla společnosti v Chomutově. Laboratoř zjišťuje chemické složení kovových materiálů, jejich mechanické vlastnosti, stav struktury, charakter a stupeň poškození, analýzy příčin poškození a další činnosti spojené s vyhodnocením stavu materiálu.

Součástí činnosti laboratoře je provádění některých zkoušek na místě u zákazníka. Tyto mobilní materiálové zkoušky v sobě především zahrnují chemické analýzy / PMI, měření tvrdosti, snímání metalografických replik.

Zkušební materiálová laboratoř se dělí na tři základní materiálové zkušebny:

  • Zkušebna chemie a koroze
  • Zkušebna metalografie
  • Zkušebna mechanických zkoušek

V případě, že o to zákazník výslovně požádá, je možné využít i služeb akreditované Zkušební laboratoře TEDIKO, která je organizačně samostatnou zkušební laboratoří provádějící zkoušky v akreditovaném rozsahu. Zkušební laboratoř TEDIKO je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.