LT – ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI

Zkoušení těsností je souborem zkušebních metod sloužících ke zjištění, zda zařízení či jeho části jsou těsné, případně zda nedochází k průniku média z jednoho prostředí do druhého. Zároveň tyto metody slouží i ke zjišťování samotných netěsných míst.

Metoda se používá ke zjišťování netěsností na produktovodech, potrubních systémech, tlakových nádobách, výměnících, nádržích na skladování kapalin a plynů apod. Touto metodou lze prokázat vady v materiálu, jejichž rozměry jsou tak nepatrné, že je nelze zjistit jinými používanými metodami nedestruktivního zkoušení.

Zajišťujeme celé spektrum těchto zkoušek – celkové neboli integrální zkoušky, kdy se zjišťuje celková těsnost, zkoušky místní (lokální či lokalizační), kde se zjišťuje místo netěsnosti, zkoušky metodou zkušebního plynu přetlakové i vakuové (např. helium) i zkoušky změny tlaku v časovém intervalu, zkoušky v souvislosti s vodním zákonem.

 

Ukázka tlakové zkoušky  Ukázka tlakové zkoušky  Ukázka tlakové zkoušky 
 Ukázka tlakové zkoušky  Ukázka tlakové zkoušky  Ukázka tlakové zkoušky