Diagnostika                                                      kotlů a spojovacích potrubí

Kontrola je zaměřena na zjištění a sledování stavu tlakových systémů kotlů, spojovacího potrubí, parovodů a komplexní péče o kotlová tělesa. Provádí se kontrola provozovaných kotlů a kotlových těles nedestruktivními metodami testování (NDT), kontrola svarů, měření tlouštěk stěn trubkových systémů ultrazvukem. Sleduje se erozní poškozování vnějšího povrchu, korozní napadení vnitřního a vnějšího povrchu a samozřejmě degradace materiálů po dlouhodobém provozu zařízení. Provádí se chemický rozbor nánosů odebraných z trubek, posuzují se vzorky odebrané z trubek k laboratornímu šetření.

Provádí se rozbor struktury, stav z pohledu tečení materiálu, mechanické zkoušky. Máme velké zkušenosti s kontrolami kotlů a kotlových těles, které byly získány dlouholetou praxí v oboru.

 

Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí
Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí
Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí Diagnostika kotlů a spojovacího potrubí9