Koroze

Koroze je proces, který významně snižuje životnost a provozuschopnost zařízení. Naneštěstí diagnostika koroze není vůbec tak jednoduchá, jak vypadá. Mnoho typů koroze se může nacházet na velmi rozličných místech, často skrytě, například pod izolací, pod ochrannou vrstvou, pod zemí, z druhé strany než je přístupná atd. Projevy jsou tak různorodé, že laik vůbec nemusí považovat daný projev za korozi, protože koroze není jen to, co je „rezavé".

Máme dlouhodobé zkušenosti s odhalováním, různými projevy koroze a jejím ohodnocením. Ke zjišťování se používají téměř všechny metody nedestruktivního zkoušení doplněné speciálními aplikacemi jak je například ultrazvukové zkoušení metodami TOFD a Phased Array včetně pořizování velkoplošných C-skenů a S-skenů, použití metody Guided Waves, plošné použití metod MFL a ECA, PEC včetně měření za zvýšených teplot EMAT.

Jsme schopni identifikovat i takové druhy korozního napadení jako je korozní praskání, vodíkem iniciovanou korozi (HIC, SOHIC), PWC a další. Materiálová zkušební laboratoř provádí korozní zkoušky včetně zjišťování odolnosti příslušných materiálů.

 

Ukázka korozního působení Ukázka korozního působení Ukázka korozního působení
Ukázka korozního působení Skenování ploch metodou UTPA Ukázka korozního působení
Ukázka korozní mapy zachycené metodou UTPA Ukázka korozního působení Ukázka korozního působení