CUI - KOROZE POD IZOLACÍ

Mnoho korozních procesů je skrytých lidskému oku. Zcela typickým příkladem jsou izolované nádoby a potrubí. V případě, že jsou vytvořené vhodné podmínky, např. teplota a vlhkost mezi izolací a materiálem, materiál není pro dané prostředí vhodný nebo případně není zvolena správná protikorozní ochrana, nemluvě o poškozených izolacích umožňujících například zatékání dešťové vody, dochází i k výrazným korozním procesům. Tato problematika se nazývá CUI (Corrosion Under Insulation).

V provoze je důležité vyhledávat kritická místa, provádět případně ohodnocení korozního poškození, případně se zabývat korozní rychlostí a samozřejmě navrhovat a realizovat nápravná opatření. Ke zjišťování koroze pod izolací a zbytkové tloušťky základního materiálu se používají různé metody nedestruktivního zkoušení – prozařování u menších průměrů potrubí, RT profilometrická metoda LIXI, ultrazvuková metoda Guided Waves, pulzní vířivé proudy (PEC), elektromagnetické metody.

 

Koroze pod izolací CUI Koroze pod izolací CUI Koroze pod izolací CUI
Koroze pod izolací CUI Koroze pod izolací CUI Koroze pod izolací CUI