HIC – HYDROGEN INDUCED CORROSION

Proces vzniku vad tohoto typu je založen na difuzi atomárního vodíku, který se zachycuje v tzv. pastech např. na povrchu rozválcovaných vměstků. Atomární vodík potom vytváří plynný vodík H2, který nahromaděný kolem vměstků vytváří puchýře - blistry. Atomární vodík také zvyšuje náchylnost oceli k lokalizaci plastické deformace do smykových pásů a to vede v důsledku tahu v zatíženém materiálu ke smykovému protrhávání můstků mezi blistry a to pod úhlem 450. Vzniká vodíkem indukované praskání (HIC – Hydrogen Induced Corrosion) a v oblasti svarů i příčné porušení mezi můstky (SOHIC).

Vhodnou nedestruktivní metodou pro zjišťování tohoto poškození je ultrazvuková metoda UT PA s použitím manipulátoru a s naskládáním celkové obrazu z jednotlivých záznamů. Počítačové zpracování umožňuje „rozřezání“ 3D modelu vytvořeného ze záznamu.

 

HIC a SOHIC HIC a SOHIC HIC a SOHIC
HIC a SOHIC HIC a SOHIC HIC a SOHIC
HIC a SOHIC HIC a SOHIC