Inspekce projektů a výroby

Inspekce provádí přejímky materiálu a zařízení pro jednotlivé zákazníky společnosti a to jak na území České republiky tak v zahraničí.

Součástí je nejen prověřování dokumentace a kontroly certifikátů, ale často i ověřovací měření některou z metod nedestruktivního zkoušení.

Výstup může být ve formě inspekčního certifikátu požadované úrovně podle příslušných norem nebo v podobě dohodnuté se zákazníkem.