Inspekce a revize

Aby byl provoz technických zařízení bezpečný, je v mnoha případech regulován technickými a zákonnými požadavky na tato technická zařízení.

Provozovatelům zařízení jde také o efektivitu provozovaní a životnost jejich zařízení.

Revize a inspekce jsou důležitou činností zajišťující, že zařízení bylo dodáno v takovém stavu, jak bylo požadováno, včetně splnění příslušných předpisů.