DIAGNOSTIKA                                      GENERÁTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Generátory jsou částí turbosoustrojí důležitou pro samotnou produkci elektrické energie. U generátorů provádíme kontroly obručí rotorů ultrazvukem metodou Phase Array a kontrolu kapilární na s povrchem komunikující lineární vady. Lze též použít fexibilní sondu pole vířivých proudů (ECA). Dále se také provádí kontrola přilnutí kompozice u vodíkových těsnění kapilární metodou a kontrola stavu ložisek včetně kontroly přilnutí kluzné plochy. Podobné kontroly se provádějí i u budičů, případně u uchycení lopatek ventilátorů.

 

Diagnostika komponent generátorů Diagnostika komponent generátorů Diagnostika komponent generátorů
Diagnostika komponent generátorů Diagnostika komponent generátorů