FA / RCA

Materiálové poruchy způsobují značné škody během provozu zařízení. Mohou vést k jeho úplnému kolapsu a mohou způsobit i ohrožení osob. Z tohoto důvodu je nutné určovat příčiny poruch a přijímat následná opatření, aby jejich výskyt byl maximálně omezen.

Šetření poruch (FA – Failure Analysis) je disciplína vedoucí k vypracování analýzy poruchy na základě zjištění a rozboru předaných vzorků, případně šetření provedených na místě.

Zjišťování kořenových příčin (RCA – Root Cause Analysis) je disciplína, při níž se posuzují i možné příčiny, které vedly ke zjištěnému stavu či poruše.

Smyslem šetření je předcházení poruchám a součástí může být posouzení vhodnosti konstrukčního řešení, vhodnosti použitého materiálu, provozních parametrů atd.

 

Failure Analysis and Root Cause Analysis  Failure Analysis and Root Cause Analysis  Failure Analysis and Root Cause Analysis 
Failure Analysis and Root Cause Analysis  Failure Analysis and Root Cause Analysis