Techniky zkoušení                                          elektro - magnetickými metodami

Principem zkoušení metodou vířivých proudů je elektromagnetická indukce. Cívky zkušební sondy, či permanentní magnet generují magnetické pole, které podle dané techniky indukuje ve zkoušeném materiálu elektrické napětí a proud. V případě překážky (vady v materiálu) dochází k detekovatelné změně napětí.

Vířivé proudy jsou použity ve více zkušebních technikách:

  • Zkoušení klasickými vířivými proudy: Základní technika vhodná pro zkoušení povrchů příložnými sondami a trubek pomocí vnitřních průchozích sond. Materiálem vhodným pro kontrolu jsou nemagnetické kovy (austenitické oceli a barevné kovy) a duplexní (dvoufázové) oceli.
  • ECA technika: Eddy current array – je řízené pole vířivých proudů. Sonda v tomto případě obsahuje více cívek (často desítky). Technikou je možné kontrolovat různě široké pásy, které jsou zobrazeny ve formě 3D a 2D map. Technika slouží k vyhledávání a hodnocení povrchových a mírně podpovrchových defektů. Velkou výhodou je možnost realizace kontroly přes nátěr a tím je výbornou alternativou k metodám PT a MT.
  • RFT technika: Remote field testing – zkoušení vzdáleným polem vířivých proudů je metoda odvozená od vířivých proudů. Vhodná je pro kontrolu trubek z magnetických materiálů jako úhlíková ocel.
  • MFL technika: Magnetic flux leakage – zkoušení pomocí rozptylových toků je metoda pro kontrolu trubek z magnetických materiálů jako úhlíková ocel v případě, že nelze využít metody RFT. To je v případě velkého množství přepážek trubek, či žebrování (vzduchové chladiče).