EMAT - Electromagnetic                              acoustic transducer

Metoda EMAT je kombinací principu funkce vířivých proudů a zkoušení ultrazvukem. Vlivem Lorentzovy síly a generování vířivých proudů ve zkoušeném materiálu dochází k interakci elektronů a atomů v krystalové mřížce, čímž dochází k jejich rozkmitání. Rozkmitáním jsou potom generovány ultrazvukové vlny, které se šíří materiálem. Sonda pro zkoušení metodou EMAT neobsahuje ultrazvukové měniče, ale permanentní magnet a cívky.

Vzhledem ke složení sondy není potřeba použití vazebního prostředku pro přenos ultrazvuku do zkoušeného předmětu. Sonda může být oddálena od zkoušeného 0,2 až 2,0 mm. Metoda EMAT je tedy vhodná pro měření vysokoteplotních komponent, kde již klasické ultrazvukové zkoušení selhává kvůli vypařování vazebního média, či poškození ultrazvukových měničů.

Metodu EMAT využíváme pro měření tlouštěk stěn trubek, potrubí i nádob.

 

EMAT EMAT EMAT
EMAT EMAT