Spolupráce v ČR

Společnost TEDIKO, s.r.o., spolupracuje s mnoha domácími, tzn. českými subjekty. Jsou to jak podnikatelské subjekty, tak nepodnikatelská sféra jako například vysoké školy a univerzity. Tato spolupráce umožňuje společnosti TEDIKO, s.r.o.:

 • navyšovat potřebné pracovní kapacity podle potřeby
 • využívat zařízení, která jsou buď jedinečná, případně běžně na trhu nedostupná
 • využívat pracovní a znalostní kapacity odborníků na vysokých školách, univerzitách a ústavech
 • těsnou spolupráci při komplexním řešení technických a materiálových problémů, především v oblasti zjišťování kořenových příčin porušení zařízení a materiálu

Společnost TEDIKO, s.r.o., spolupracuje s různými subjekty především v těchto oblastech:

 • poradenství v oblasti chemických a rafinérských procesů
 • geodetická měření provozních zařízení
 • poradenství v oblasti povrchových ochran a koroze
 • pevnostní výpočty
 • RBI a životnost zařízení
 • zkoušení metodou akustické emise

Společnost TEDIKO, s.r.o., spolupracuje například s pracovníky těchto vysokých škol:

 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ V PRAZE – FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE - ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ
 • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE - FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ – KATEDRA MATERIÁLŮ

Detailní informace jsou k dispozici u vedení společnosti.