Diagnostika

Společnost TEDIKO, s.r.o. zajišťuje v širokém rozsahu kontrolu a materiálovou diagnostiku různých zařízení. K této činnosti jsou využívána měřící a kontrolní zařízení pro nedestruktivní zjišťování stavu povrchu, materiálu, svarových spojů, pro měření rozměrů, měření tloušťky kovových i nekovových materiálů. Zároveň je využíváno služeb vlastní akreditované zkušební laboratoře. Zkušenosti s diagnostickými kontrolami byly získány dlouholetou praxí v oboru, která navazuje na činnost KDSE CHOMUTOV.