Deklarace

Společnost TEDIKO, s.r.o. Chomutov poskytuje široké portfolio služeb v oblasti materiálových služeb - kontroly materiálu a diagnostiky. Pokud není uváděno jinak, potom:

  • činnosti zde nabízené a popisované jsou zajišťovány v uvedeném rozsahu vlastním stabilním personálem společnosti TEDIKO, s.r.o.
  • měřící a zkušební zařízení zde uváděné používané ke kontrolám, šetřením, diagnostice apod. jsou vlastním majetkem společnosti TEDIKO, s.r.o.
  • všechna osvědčení, oprávnění, akreditace, certifikáty a další dokumenty zde uváděné jsou vystavené na jméno společnosti TEDIKO, s.r.o. a na jména pracovníků společnosti TEDIKO, s.r.o.
  • společnost TEDIKO, s.r.o. sice zajišťuje zde uváděné činnosti v zásadě sama, v případě potřeby však spolupracuje i s jinými subjekty na základě partnerství a rovných vztahů tak, aby její zákazníci dostávaly služby na nejvyšší úrovni