Další milník dosažen

Earth_ET_3

Dosáhli jsme dalšího milníku, tentokráte v oblasti zkoušení trubek výměníků, kdy jsme již zkontrolovali přes 8 000 km trubek a tím, obrazně řečeno, provrtali“ 2/3 průměru naší planety Země.

Za 47 let od okamžiku, kdy jsme zavedli tento druh zkoušení v Československé socialistické republice ve společnosti ČEZ, tehdy ještě pod hlavičkou Koncernového kooperační materiálového střediska (KKMS) a Koncernového diagnostického střediska energetiky (KDSE) a následně pokračovali 30 let jako TEDIKO, s.r.o., jsme zkontrolovali více než 4 000 zařízení a více než 2 000 000 ks trubek. 

Náš materiálový archiv obsahuje přes 800 zkušebních vzorků desítek různých materiálů a desítek rozměrů a je největší materiálovou databankou trubek pro výměníky ve střední Evropě.

Za celou dobu se v různých pozicích vystřídalo na 50 pracovníků provádějících zkoušky metodou vířivých proudů (ET).

Přesně před 25 lety jsme začali v České republice s experimenty se zkoušením ve vzdáleném poli vířivých proudů, které již téměř 20 let provádíme na komerční bázi, podobně jako měření metodou magnetických rozptylových toků (MFL) a měření ultrazvukem (IRIS).

Před 25 lety jsme také zahájili vývoj vlastního softwaru TEDECT, SKINECT a BOLTECT pro měření, hodnocení a archivaci, který byl zcela na „state of art“ úrovni, a který byl používán v různých verzích téměř 20 let, než jsme kompletně přešli na jiné druhy software.

Společnost TEDIKO, s.r.o. v žádném případě neprovádí „jen“ prostou kontrolu metodou vířivých proudů jako jiné společnosti zabývající se nedestruktivním testováním, ale kontroluje zařízení komplexně. To znamená, že používá více metod na zjištění stavu zařízení a predikci životnosti včetně laboratorního šetření.

K zařízením se přistupuje z pohledu principů RBI s kladením důrazu především na zahájení provozu nového zařízení v odpovídajícím stavu bez vad.